Logo Acreditare
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie
Dr.Victor Babeș Timișoara

secretariat@vbabestm.ro

Compartiment Achiziții

La nivelul spitalului functioneaza compartimentul de achizitii reprezentat de:

  • Cosmin Sergiu Muntean
  • Economist Florin Iacobescu, telefon 0751-145.434
  • Jurist Mircea-Cosmin Balasa-Virzob, telefon 0732-943.883

Compartimentul achizitii din cadrul spitalului are urmatoarele obiective:

  • realizarea achizitiilor la nivelul spitalului, respectandu-se planul anual al achizitiilor publice aprobat, prin identificarea si satisfacerea necesitatilor si prioritatilor, utilizanduse cat mai eficient fondurile publice;
  • utilizarea criteriilor adecvate ce respecta toate cerintele formale, tehnice si financiare in procesul achizitiilor publice;
  • dobandirea de cunostinte suficient de solide care sa asigure aplicarea cu succes a legislatiei in materie de achizitii publice;
  • asigurarea respectarii procedurilor aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica in vederea incadrarii in sumele prevazute in buget si realizarea achizitiilor conform programului de achizitii publice aprobat;
  • asigurarea unei colaborari optime cu Agentia Nationala pentru Achizitii Publice, Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, cu alte structuri de control si institurii publice implicate in domeniul achizitiilor publice, in vederea derularii in bune conditii a contractelor de achizitii publice.
image

Echipa

img

Ing.Cosmin Sergiu Muntean

Responsabil achiziții
Inginer IA

img

Ec.Florin Iacobescu

Economist IA

img

Renate Katalin Severineanu

Referent de specialitate I

Vă invităm să vizitați pagina noastră dedicată anunțurilor curente.