Logo Acreditare
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie
Dr.Victor Babeș Timișoara

secretariat@vbabestm.ro

Contracte cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Timiș
Contracte Programe Naționale de Sănătate
Buget spital
Bugete de venituri și cheltuieli pentru spital
Execuția plăților și cheltuielilor bugetare pentru spital
2022
2021
2020
Programe naționale de sănătate Ministerul Sănătății
Buget programele naționale de sănătate - CJAS
Bugete de venituri și cheltuieli la programele naționale de sănătate
Execuția plăților și cheltuielilor bugetare la programele naționale de sănătate